Els millors bunyols

I ja hem tastat els millors bunyols, fets per les padrines dels alumnes del CEIP de Sant Jordi. Moltes gràcies a l'AMIPA!Bunyolada 2017

Demà divendres 20 d'octubre celebrarem al CEIP de Sant Jordi les Verges, i un any més l'AMIPA convida tots els infants a tastar els millors bunyols que les padrines i voluntaris ens prepararan. 


Moltes gràcies AMIPA!

Un mica d'informació sobre la revetla de les Verges

Reunions principi de curs

DATES REUNIONS FAMÍLIES PRINCIPI DE CURS

EDUCACIÓ INFANTIL
3 ANYS: DILLUNS DIA 11 A LES 13H
4 ANYS: DIMARTS DIA 12 A LES 13H
5 ANYS: DIMARTS DIA 12 A LES 13H

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r: DIVENDRES DIA 8 A LES 12:30H
2n: DILLUNS DIA 11 A LES 12:30H
3r: DIVENDRES DIA 8 A LES 12:30H
4t: DILLUNS DIA 11 A LES 12:30H
5è: DILLUNS DIA 11 A LES 12:30H

6è: DIVENDRES DIA 8 A LES 12:30H

Reunions famílies Educació Infantil

REUNIÓ 3 ANYS: DILLUNS DIA 11 A LES 13h
REUNIÓ 4 ANYS: DIMARTS DIA 12 A LES 13h
REUNIÓ 5 ANYS: DIMARTS DIA 12 A LES 13h

Període adaptació alumnes de 3 anys

EL PERíODE D´ADAPTACIÓ, EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS 

Davant l´inici d´una nova etapa de l´infant a un nou centre vos convocam perquè comenceu en petits grups i amb un temps progressiu a l´escola. 

Juntament amb les famílies, els infants coneixeran espais nous, noves mestres i altres nins i nines, amb qui conviurem durant el curs. També noves rutines i nous hàbits, horaris, activitats, materials… Aquests canvis són molt positius per a ells, però cada infant ho viu de manera diferent i necessita el seu temps. A vegades, hi ha reaccions més evidents (dependència de l´adult, resistència a deixar qui l´acompanya, plors…) i altres potser són més desapercebudes com, inseguretat, inhibició o desconfiança. 

Oferir aquesta organització progressiva ens ajuda a què l´experiència d´integrar-se i adaptar-se a la dinàmica de tota una escola sigui positiva (seguretat, confiança, obertura…) A la vegada que, ens permet acollir-los i coneixer-los per acompanyar-los millor.

RECOMANACIONS:
Xerrar-los favorablement de l´escola, la mestra que trobarà…  
Respondre-li les preguntes que faci sobre la nova situació.  
Adaptar els horaris i hàbits a la seva nova dinàmica. 
Explicar-li la progressió temporal: arribar a l´escola, saludar, jugar, berenar, anar al pati, dir-li la persona que l´anirà a cercar…  
Tenir tranquil.litat si necessita més temps, davant les reaccions dels primers dies…  
Ser totalment sincers amb ells (no els enganeu).  
Mostrar-los seguretat, encara que plori. 
Ser molt puntuals i anar acurçant els adéus.  
Podeu comentar a la mestra el que necessiteu durant el procés. DIMECRES DIA 13 
GRUP 1 
9:15h a les 10:15h
JOANA ALOMAR BENÍTEZ 
XIM BIBILONI ISERN 
FRANÇOIS BLÁZQUEZ RAMOS 
NEUS BOSCH MASCARÓ 
ÀNGEL CALDENTEY FERRER 
MIQUEL CAMPANER MUÑOZ 
SOFIA FEMENIAS NIKITSINA 
CLARA FERRER FUSTER 
MARTA GARAU CARRIÓN 
HUGO GELABERT BORDOY 
YAIZA GIL ORTEGA  

GRUP 2 
10:30h a les 11:30h
DENNIS JUAN PUIGDEMONT 
MARITA KVACH 
NEREA LANGA MUÑOZ 
MARC MORALES BONET 
DANIELA OBRADOR PORCEL 
NAYLA PUIGDEMONT GARCIA 
SANTIAGO PUIGSERVER 
HUGO REUS COLOMINA 
ALFONSO SABATER CASTELL 
MAGDALENA SERRA JUAN 
TZIANO VALENTE RAGO DIJOUS 14
de 9h a 11h                   GRUP 1
de 11:30h a 13:30h       GRUP 2
DIVENDRES 15
de 9h a 11h                   GRUP 2
de 11:30h a 13:30h       GRUP 1DE DILLUNS 18 A DIJOUS 21 VENDRAN TOTS DE 9 A 12h 

DIVENDRES 22 TOTS DE 9 A 14h 

HAN DE DUR BERENAR TOTA LA SETMANA

Matrícula 2017/18

MATRÍCULA CURS 2017-2018

Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula del 22 al 27 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

  • 2 fotos actuals tamany carnet per a Educació Infantil, i 1 per a Primària.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant.
  • Fotocòpies dels DNIs, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
  • Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
  • En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants.

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:

DIES 22, 23 i 26: de 9h a 11h
DIA 27: de 9h a 14h