Matrícula

MATRÍCULA CURS 2019-2020


Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula del 25 al 28 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

- 2 fotos actuals tamany carnet per a Educació Infantil, i 1 per a Primària. 
- Fotocòpia de la targeta sanitària. 
- Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant. 
- Fotocòpies dels DNIs, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça. 
- Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça. 
- En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants. 

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:
DIES 25, 26, 27 i 28 de 9h a 11h
més informació a: 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 


-El Centre disposa d'unitats d’educació infantil (2n cicle) i d'unitats de primària.
-Hi ha servei d’escola matinera entre les 7:00 i les 9 hores del matí.
-Hi ha servei de menjador escolar entre les 14 i les 16 hores.
-No hi ha servei de transport.
-Hi ha oferta d’activitats extraescolars en horari d'horabaixa. Els dies i horari depenen de l'activitat i dels grups.
-Estam adscrits a l’IES La Ribera (amb transport escolar).
           

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada