Informació general

El CEIP de Sant Jordi és un centre públic on s'hi imparteix el segon cicle d'educació infantil i l'etapa d'educació primària.
Actualment tenim una línia completa per a tots els ensenyaments d'infantil i primària, i dues línies per al 2n curs de primària. 


Horari general del centre
Horari lectiu: de 9h a 14h.
Servei d'escola matinera: de 7h a 9h.
Servei de menjador: de 14h a 16h. Per raons de manca d'espai, el menjador es troba ubicat al poliesportiu.
Horari de consergeria: de 7h a 15h.
Dins l'horari d'horabaixa es duen a terme activitats extraescolars. Hi ha torns rotatius de mestres en horari de 15h a 17h de dilluns a divendres per a la supervisió d'aquestes activitats.
Per raons de seguretat, no es permet l'accés al centre, si no és en presència del conserge o d'un/a mestre/a.


Professorat
El centre disposa d'una plantilla de 24 mestres, un d'ells compartits amb un altre centre, i sis a mitja jornada.

  • Equip directiu
Maria Antònia Rossinyol Seguí, directora
Joana M. Pol Llabrés, cap d'estudis
Fidela Sánchez Quetglas, secretària


  • Tutories d'Educació Infantil
4t: Xesca Crespí
5è: Xisca Carrió 
6è: Marga Pizà
mestres +1: Maria Garau i Antònia Bibiloni (1/2 jornada ambdues)  • Tutories d'Educació Primària
1r: Álex Conesa
2n A: Jorge García (Rebeca Ardid a partir del 2n trimestre)
2n B: M. Antònia Petro
3r: Magdalea Ramis
4t: M. Mar Ensenyat
5è: Joan Toni Ballester (1/2 jornada) i Edu Gaviño
6è: Adela Bujosa


  • Altres:
Pedagogia Terapèutica: Joana Pol i Isabel Luna (1/2 jornada)
Audició i Llenguatge: Sabela Darder Estévez
Atenció a la diversitat: Miquela Vidal 
Religió: Isabel Gost (dll-dc-dv)
Mestra especialista d'anglès: Catalina Rebassa Beltrán i Mónica Tugores (EI)
Mestre especilista d'educació física: Edu Gaviño i Adela Bujosa (6è EP)
Mestre especialista de música: Pere Víctor Rado Bauzà (1/2)Adreça i contacte

CEIP de Sant Jordi
Plaça Bisbe Planas, s/n
07199 Sant Jordi (Palma)
Tel: 971742286
Fax: 971742904
mail: ceipsantjordi.mallorca@educaib.eu