Informació general

El CEIP de Sant Jordi és un centre públic on s'hi imparteix el segon cicle d'educació infantil i l'etapa d'educació primària.
Actualment tenim una línia completa per a tots els ensenyaments d'infantil i primària, i dues línies per al curs de 6è d'infantil. 


Horari general del centre
Horari lectiu: de 9h a 14h.
Servei d'escola matinera: de 7h a 9h.
Servei de menjador: de 14h a 16h. Per raons de manca d'espai, el menjador es troba ubicat al poliesportiu.
Horari de consergeria: de 7h a 15h.
Dins l'horari d'horabaixa es duen a terme activitats extraescolars. Hi ha torns rotatius de mestres en horari de 15h a 17h de dilluns a divendres per a la supervisió d'aquestes activitats.
Per raons de seguretat, no es permet l'accés al centre, si no és en presència del conserge o d'un/a mestre/a.


Professorat
El centre disposa d'una plantilla de 20 mestres, dos d'ells compartits amb altres centres, i tres amb horari de reducció de jornada.

  • Equip directiu

Maria Antònia Rossinyol Seguí, directora
Joana M. Pol Llabrés, cap d'estudis
Fidela Sánchez Quetglas, secretària


  • Tutories d'Educació Infantil
4t: Asun Martí Seguí
5è: Antònia Bibiloni Llinàs 
6è A: Maria Antònia Petro Mulet
6è B: Marga Carrió Rigo

mestra +1: Marga Pizà Cañellas  • Tutories d'Educació Primària
1r: Aina Buenaventura Sastre
2n: Ana Fe Teruel Fernández
3r: M. Coloma Gelabert Bassa
4t: Miquela Vidal Juan
5è: Loles Ramis de Ayreflor Rigo
6è: Paqui Pastor Zoyo


  • Altres:
Pedagogia Terapèutica: Joana M. Pol Llabrés
Audició i Llenguatge: Sabela Darder Estévez
Atenció a la diversitat: Magdalena Ramis Amengual
Religió: Diego Tomás Parra (2/3)

Mestra especialista d'anglès: Catalina Rebassa Beltrán (2/3) i M. Elena Aldano Carpallo (1/2)
Mestre especilista d'educació física: Loles Ramis de Ayreflor Rigo
Mestre especialista de música: Pere Víctor Rado Bauzà (1/2)Adreça i contacte

CEIP de Sant Jordi
Plaça Bisbe Planas, s/n
07199 Sant Jordi (Palma)
Tel: 971742286
Fax: 971742904
mail: ceipsantjordi.mallorca@educacio.caib.es