Nadales 2017

Aquí tenim un petit resum en imatges de les Nadales que varen cantar els nostres alumnes, dia 22 de desembre, per concloure el trimestre.
Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest acte tan especial, als tècnics d'imatge per les fotografies i vídeos, voluntaris que ens ajudaren en la preparació i a l'AMIPA per la xocolatada amb ensaïmades.
Molts d'anys i bones festes de part de tot el claustre de mestres del CEIP de Sant Jordi.

Cursa Galatzó

Divendres 24 de novembre tots els infants del nostre centre varen fer una sortida a Galatzó, per a realització del IV Circuit de curses infantils per la Serra de Tramuntana, patrocinat pel Consell de Mallorca, Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. 
Va ser un dia fantàstic amb la participació de tots els nins i nines de l'escola i mestres

Les distàncies han estat les següents:
- Alumnes de 3 anys: 200m
- Alumnes de 4 i 5 anys: 500m
- Alumnes de 1r i 2n: 650m
- Alumnes de 3r i 4t: 1000m
- Alumnes de 5è i 6è: 1500m

Hi ha hagut camisetes i medalles per a tots els infants, a més de fruita i aigua. Així mateix, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è han pogut gaudir d'una visita guiada per la finca pública de Galatzó, incloent el funcionament d'una tafona. 

Només ens queda agrair al Consell de Mallorca aquesta oportunitat de poder visitar i practicar esport en plena Serra de Tramuntana. 
Aquí teniu un recull dels millors moments. cursa Galatzó nov2017

Els millors bunyols

I ja hem tastat els millors bunyols, fets per les padrines dels alumnes del CEIP de Sant Jordi. Moltes gràcies a l'AMIPA!Bunyolada 2017

Demà divendres 20 d'octubre celebrarem al CEIP de Sant Jordi les Verges, i un any més l'AMIPA convida tots els infants a tastar els millors bunyols que les padrines i voluntaris ens prepararan. 


Moltes gràcies AMIPA!

Un mica d'informació sobre la revetla de les Verges

Reunions principi de curs

DATES REUNIONS FAMÍLIES PRINCIPI DE CURS

EDUCACIÓ INFANTIL
3 ANYS: DILLUNS DIA 11 A LES 13H
4 ANYS: DIMARTS DIA 12 A LES 13H
5 ANYS: DIMARTS DIA 12 A LES 13H

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r: DIVENDRES DIA 8 A LES 12:30H
2n: DILLUNS DIA 11 A LES 12:30H
3r: DIVENDRES DIA 8 A LES 12:30H
4t: DILLUNS DIA 11 A LES 12:30H
5è: DILLUNS DIA 11 A LES 12:30H

6è: DIVENDRES DIA 8 A LES 12:30H

Reunions famílies Educació Infantil

REUNIÓ 3 ANYS: DILLUNS DIA 11 A LES 13h
REUNIÓ 4 ANYS: DIMARTS DIA 12 A LES 13h
REUNIÓ 5 ANYS: DIMARTS DIA 12 A LES 13h

Període adaptació alumnes de 3 anys

EL PERíODE D´ADAPTACIÓ, EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS 

Davant l´inici d´una nova etapa de l´infant a un nou centre vos convocam perquè comenceu en petits grups i amb un temps progressiu a l´escola. 

Juntament amb les famílies, els infants coneixeran espais nous, noves mestres i altres nins i nines, amb qui conviurem durant el curs. També noves rutines i nous hàbits, horaris, activitats, materials… Aquests canvis són molt positius per a ells, però cada infant ho viu de manera diferent i necessita el seu temps. A vegades, hi ha reaccions més evidents (dependència de l´adult, resistència a deixar qui l´acompanya, plors…) i altres potser són més desapercebudes com, inseguretat, inhibició o desconfiança. 

Oferir aquesta organització progressiva ens ajuda a què l´experiència d´integrar-se i adaptar-se a la dinàmica de tota una escola sigui positiva (seguretat, confiança, obertura…) A la vegada que, ens permet acollir-los i coneixer-los per acompanyar-los millor.

RECOMANACIONS:
Xerrar-los favorablement de l´escola, la mestra que trobarà…  
Respondre-li les preguntes que faci sobre la nova situació.  
Adaptar els horaris i hàbits a la seva nova dinàmica. 
Explicar-li la progressió temporal: arribar a l´escola, saludar, jugar, berenar, anar al pati, dir-li la persona que l´anirà a cercar…  
Tenir tranquil.litat si necessita més temps, davant les reaccions dels primers dies…  
Ser totalment sincers amb ells (no els enganeu).  
Mostrar-los seguretat, encara que plori. 
Ser molt puntuals i anar acurçant els adéus.  
Podeu comentar a la mestra el que necessiteu durant el procés. DIMECRES DIA 13 
GRUP 1 
9:15h a les 10:15h
JOANA ALOMAR BENÍTEZ 
XIM BIBILONI ISERN 
FRANÇOIS BLÁZQUEZ RAMOS 
NEUS BOSCH MASCARÓ 
ÀNGEL CALDENTEY FERRER 
MIQUEL CAMPANER MUÑOZ 
SOFIA FEMENIAS NIKITSINA 
CLARA FERRER FUSTER 
MARTA GARAU CARRIÓN 
HUGO GELABERT BORDOY 
YAIZA GIL ORTEGA  

GRUP 2 
10:30h a les 11:30h
DENNIS JUAN PUIGDEMONT 
MARITA KVACH 
NEREA LANGA MUÑOZ 
MARC MORALES BONET 
DANIELA OBRADOR PORCEL 
NAYLA PUIGDEMONT GARCIA 
SANTIAGO PUIGSERVER 
HUGO REUS COLOMINA 
ALFONSO SABATER CASTELL 
MAGDALENA SERRA JUAN 
TZIANO VALENTE RAGO DIJOUS 14
de 9h a 11h                   GRUP 1
de 11:30h a 13:30h       GRUP 2
DIVENDRES 15
de 9h a 11h                   GRUP 2
de 11:30h a 13:30h       GRUP 1DE DILLUNS 18 A DIJOUS 21 VENDRAN TOTS DE 9 A 12h 

DIVENDRES 22 TOTS DE 9 A 14h 

HAN DE DUR BERENAR TOTA LA SETMANA

Matrícula 2017/18

MATRÍCULA CURS 2017-2018

Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula del 22 al 27 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

 • 2 fotos actuals tamany carnet per a Educació Infantil, i 1 per a Primària.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant.
 • Fotocòpies dels DNIs, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
 • Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
 • En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants.

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:

DIES 22, 23 i 26: de 9h a 11h
DIA 27: de 9h a 14h


Teatre PSIMECONTES

El passat divendres 9 de juny, un grup d'alumnes del CEIP de Sant Jordi i una alumna del CEIP S'Aranjassa representaren l'obra PSIMECONTES, que varen estar treballant durant tot el curs a l'activitat extraescolar de teatre del nostre centre. 
Tots els alumnes i mestres vàrem poder gaudir de l'exitosa obra i de la preparació tan acurada. Moltes gràcies a tots els ajudants i, sobretot, a Miquel Àngel Homar, com a monitor d'aquesta activitat de teatre. 
Gràcies també als alumnes del CEIP S'Aranjassa i mestres acompanyants que volgueren compartir aquesta representació amb els alumnes del CEIP de Sant Jordi. Mascota biblioteca

Aquestes són les mascotes que els alumnes i famílies han fet per a la biblioteca del CEIP de Sant Jordi. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i participació. 


Aquest drac ha estat la mascota elegida, de na Josefa Fernández de 5è EP. 

Hi ha hagut molta participació i un alt nivell de creativitat. Molt bé!

Tir amb arc alumnes de 4t, 5è i 6è de primària

Aquí us presentam les sessions de tir amb arc que els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària varen poder realitzar dijous 4 de maig, gràcies al Consell de Mallorca.
Al CEIP de Sant Jordi fomentam l'ESPORT!!!

Procés escolarització

SOL·LICITUD DE PLAÇA CURS 2017-2018


 • Termini: del 2 al 12 de maig de 2017
 • Com tramitar la sol·licitud:
  - TRÀMIT PRESENCIAL:
   L'imprès de la sol·licitud la podeu trobar: a la pàgina web http://escolaritzacio.caib.es, a la consergeria del Centre, o a una oficina o suboficina d'escolarització.
  - TRÀMIT TELEMÀTIC:
   Realitzar el tràmit telemàticament a la pàgina web http://escolaritzacio.caib.es, on hi trobareu un formulari electrònic i tota la informació necessària.
En ambdós casos, presencial o telemàtica, és IMPRESCINDIBLE lliurar la sol·licitud signada al centre.
 • Només ha de sol·licitar plaça l’alumnat nou. L’alumnat que ja està matriculat en aquests moments a qualsevol dels nivells educatius, ja té reserva automàtica de plaça.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

-El Centre disposa d'unitats d’educació infantil (2n cicle) i d'unitats de primària.
-Hi ha servei d’escola matinera entre les 7:00 i les 9 hores del matí.
-Hi ha servei de menjador escolar entre les 14 i les 16 hores.
-No hi ha servei de transport.
-Hi ha oferta d’activitats extraescolars en horari d'horabaixa. Els dies i horari depenen de l'activitat i dels grups.
-Estam adscrits a l’IES La Ribera (amb transport escolar).


CALENDARI PROCÉS ESCOLARITZACIÓ
 • Del 2 al 12 de maig: termini per presentar les sol·licituds
  - Dia 9 de juny: publicació de les llistes provisionals d’admesos
  - Dia 16 de juny: publicació de les llistes definitives
  - Del 22 al 27 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primàriaSOL·LICITUD DE PLAÇA CURS 2017-2018

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Amb caràcter general (documentació obligatòria):
 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat pel pare i per la mare, o tutors legals.
 • Còpia del DNI, del NIE, passaport de l’alumne o de la pàgina del llibre de família on figura.
 • Còpies del DNI, del NIE o passaport del pare i la mare o dels tutors legals de l’alumne.
 • Declaració de responsabilitat en el cas que la sol·licitud es tramiti de forma unilateral.
 • Sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci.


A efectes de barem:
 • Certificat expedit pel centre, en cas de tenir-hi germans matriculats.
 • Certificat expedit pel centre, en el cas que el pare, mare o tutor legal hi treballi.
 • Justificant d’empadronament amb expressió d’antiguitat de l’alumne, per justificar la proximitat del domicili.
 • Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i certificat de vida laboral.
 • Renda anual de la unitat familiar de l’any 2015. L'Administració educativa ho sol·licita.
 • Certificació de discapacitat per justificar la discapacitat de l’alumne, pare, mare o tutor legal (mínim 33%).
 • Còpia del carnet oficial de família nombrosa.
 • Certificat mèdic per justificar una malaltia crònica de l’alumne. Només s’atendran les malalties recollides a la normativa.
 • Certificat acreditatiu de situació d'acolliment familiar, residencial, preadopció o adopció.
 • Altres circumstàncies rellevants:
  - 0’5 punts alumnes del municipi de Palma que tenguin el seu domicili al nucli de Sant Jordi.
  - 0’5 punts als fills d’antics alumnes.HORARI SECRETARIA
per a la sol·licitud de plaça:

        De dilluns a divendres de 9 a 10:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Revista Màgica 2017

Presentam la revista Màgica, edició 47. Feliç Sant Jordi!

Cursa Gotes per al Níger 2017

Molt bé tots els infants, que un curs més, han conclòs aquesta cursa solidària. I moltes gràcies a tots els pares i mares que ens han acompanyat. Ha estat una experiència fantàstica!
gotes Níger 2017 - Kizoa Editar Videos - Movie Maker

Procés escolarització curs 2017/18

El proper 2 de maig s'obri el temini per a presentar les sol·licituds del procés d'admissió per al curs 2017/18. 
Les sol·licituds es podran descarregar de la web i també hi haurà còpies al centre. 
Teniu tota la informació a: 

PROVES CANGUR 2017

El nostre centre ha participat a les Proves Cangur (Matemàtiques), amb els alumnes de 5è i 6è. Aquests han estat els guanyadors al nostre centre. Enhorabona!SETMANA CULTURAL 10, 11 i 12 ABRIL

Benvolgudes famílies, 

La setmana cultural (10, 11 i 12 abril) celebram diverses activitats i tallers al nostre centre que canviaran la dinàmica habitual de les classes. 

- Dilluns dia 10 d'abril farem la jornada de portes obertes per a nous alumnes de 3 anys que comencin al CEIP de Sant Jordi el proper curs 2017/18, de 15 a 16h. (ATENCIÓ, NOMÉS PER A NOUS ALUMNES DE 3 ANYS)
Es farà un breu recorregut amb una explicació per part de mestres del centre per donar a conèixer aquesta nova etapa per als alumnes de 3 anys. 

- Dimarts dia 11 farem la cursa solidària 'Gotes per al Níger', a partir de les 9:30h del matí. El nostre centre organitza per tercera vegada aquesta cursa, amb molta il·lusió per tal de donar suport als programes de supervivència infantil al Níger, a través de la plataforma enredate.org d'UNICEF. Enguany els pares també hi estau convidats. Podreu córrer juntament amb els vostres fills. 

L'organització serà la següent: 
- 9:30h educació infantil: cursa al camp de futbol. - 
9:55h alumnes de 1r i 2n: sortida del camp de futbol cap al Camí de Can Cota, girant després cap al C/Ponent. Seguirem cap al camp de futbol i arribarem a la meta. 
- 10:20h alumnes de 3r i 4t: mateix itinerari que l'anterior, afegint la volta des del Camí de Son Oliver cap a Cas Quitxero. Seguirem cap al camp de futbol i arribarem a la meta. 
- 10:45h alumnes de 5è i 6è: mateix itinerari que l'anterior i afegirem una volta al camp de futbol. Estaríem molt contents que ens poguéssiu venir a animar, i tots aquells que vulgueu, també pogueu participar! Per poder dur a terme aquesta cursa us demanam que cada alumne dugui 1€ d'aportació. Els pares que participin també faran l'aportació d'1€. Tots els doblers recaptats aniran íntegrament a UNICEF per a la campanya 'Gotes per al Níger'. Podeu donar l'euro a la mestra. 

Horabaixa, de 14:00 a 16:00h hi haurà portes obertes per a poder visitar el centre amb els vostres fills i poder veure les feinetes que han fet al llarg del curs. (ATENCIÓ, NOMÉS PER A ALUMNES JA MATRICULATS)

- Dimecres dia 12 de 14:00 a 16:00h hi haurà portes obertes per a poder visitar el centre amb els vostres fills i poder veure les feinetes que han fet al llarg del curs. (ATENCIÓ, NOMÉS PER A ALUMNES JA MATRICULATS)

Aquest any estam dissenyant i organitzant un espai per a ubicar la nova biblioteca del centre. Necessitam que ens ajudeu a fer la mascota, per això us demanam que en creeu una, a ser possible amb volum, i que la dugueu al centre la primera setmana després de les vacances de Pasqua. Estarem molt agraïts de rebre les vostres aportacions. D'entre totes, se n'elegirà una per concurs. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Visita del BSA Palma Air Europa

Dijous 2 de març ens visitaren al centre alguns dels jugadors del BSA Palma Air Europa. Ens varen explicar una mica la ssev trajectòria, i després tenguérem temps per demanar-los algunes inquietuds i dubtes. A més, vàrem poder compartir amb ells algunes jugades. 
Estàrem molt contents de la seva visita, i de les entrades i pòsters que ens varen regalar. Moltes gràcies i molta sort!


Rua 2017

Aquí tenim les fotos i vídeos de la nostra RUA 2017, enguany acompanyada de la batucada dels alumnes de l'IES Binissalem. Moltes gràcies!
Rua 2017

Benvolgudes famílies,


Us informam que el proper divendres 24 de febrer farem una sortida pel poble amb motiu de la Rua, si les condicions meteorològiques ho permeten. Està previst fer la sortida a les 12:00h. Després acabarem la festa al centre. Hi estau tots convidats. 

Així mateix, l'AMIPA també us convida a la festa de carnestoltes, diumenge 26 de febrer a les 11:30h. 


Concerts de Nadal 2016

Aquí us deixam els vídeos i fotos del concert de Nadal (desembre 2016). Moltes gràcies als càmeres!Sant Antoni 2017

Avui hem celebrat la festa de Sant Antoni. Hem torrat llonganissa i botifarró i hem berenat tots plegats. A més, enguany hem tengut la gran sort de comptar amb la participació d'alguns dimonis de vergueta i de sant Antoni, que ens han acompanyat en aquesta celebració. 
Els dimonis, al so dels flabiolers de Sant Jordi han ballat per a tots els alumnes. 
Moltes gràcies a la colla de dimonis, a sant Antoni, als flabiolers i a n'en Pedro Juan Bibiloni per ajudar-nos amb la torrada. 

Aquí us deixam un tast de la nostra festa. 
Molts d'anys a tots els Antonis i Antònies!!!