Documentació matrícula 2015-2016

MATRÍCULA CURS 2015-2016

Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula entre els dies 22, 23 i 24 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

  • 1 foto actuals tamany carnet.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant.
  • Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
  • En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants.

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:

DILLUNS 22: De 11:30h a 14:00 h.
DIMARTS 23: De 11:30h a 14:00h
DIMECRES 24: De 9:00h a 14:00h


LLibres de text curs 2015-2016

Aquí teniu el llistat de llibres de text per al proper curs.

Nova caseta de jocs al pati de l'escola

 Aquí vos presentam la nova caseta de jocs i activitats que tenim instal·lada al pati. Realment una meravella!!!
Aquesta caseta és obra de Guillem Fiol, a qui agraïm de tot cor la seva dedicació, creativitat i ajuda.
Moltes gràcies!!!