Bon Nadal

EL CLAUSTRE DE MESTRES I L'EQUIP DIRECTIU US DESITGEN UN BON NADAL I VENTURÓS 2019Imatge relacionada

ús del GESTIB per a famílies

Benvolgudes famílies, 

Recordau que les circulars i notificacions del centre cap a les famílies ja no es donaran en paper, tal i com us vàrem explicar a principi de curs. Així mateix, les notes les podreu veure a través del GESTIB, no es lliuraran en format paper. 

Per això és important que tots tengueu activat el vostre compte d'usuari per tal de poder accedir a tota la informació del vostre fill/a. Si algun pare/pare no el té activat, per favor passau per secretaria. 

Canvi horari del centre per dimarts 4 de desembre

AVÍS IMPORTANT


Us informam que el proper dimarts dia 4 de desembre es duran a terme les ELECCIONS SINDICALS 2018. D'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de dia 13 de novembre de 2018 (BOIB núm. 143, de 15/11/2018), les activitats lectives quedaran suspeses de les 13 a les 18h. Per aquest motiu, LES CLASSES DE DIA 4 DE DESEMBRE ACABARAN A LES 13h. L'horari lectiu d'aquest dia serà de 9 a 13h.
Hi haurà servei de menjador, seguint l'horari de sempre (de 14 a 16h). Els alumnes que facin ús d'aquest servei seran atesos per una monitora de les 13 a les 14h a l'edifici de primària.
També es mantendran les activitats extraescolars i el servei d'escola matinera sense canvis.

Acció conjunta en els centres educatius conrta la violència a les dones

El CEIP de Sant Jordi s'adhereix a la jornada conjunta de la no violència a la dona, juntament amb altres centres de les Illes Balears. Us informam que DILLUNS 26 de NOVEMBRE, entre les 14 i les 16 hores, tots teniu una cita important a l’escola (edifici de Primària) per tal de votar els vostres representants al Consell Escolar. Teniu dret a fer-ho tant els pares, mares i tutors legals* de tot l’alumnat matriculat al centre, presentant el DNI o un altre document equivalent (*en cas de tutors legals, el document corresponent).

A continuació podeu veure el model de papereta que estarà a la vostra disposició en el moment de la votació i on haureu d’assenyalar, amb una creu, un màxim de 2 candidats.ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR – 2018
CANDIDATS A LA REPRESENTACIÓ DE PARES I MARES


JUAN AGUSTÍN SÁNCHEZ BUENO

ANTÒNIA SALVÀ FIOL


La vostra participació és molt important.
VENIU A VOTAR


Els alumnes del CEIP de Sant Jordi han il·lustrat l'auca del Vicari Calafat, escrita per Miquel Sbert, per a la commemoració del centenari de la seva mort. 

Aquí us deixam l'auca il·lustrada i recitada. 
Simulacre


A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE TOT L'ALUMNAT


Benvolgudes famílies,

Per tal que n'estigueu assabentats i no us preocupeu arribat el moment, us informam que aquesta setmana farem un simulacre d'evacuació del centre per a casos d'emergència.


Bunyolada 2018

Tenim les millors padrines i les millors mares, que un any més ens han preparat els millors bunyols per als nostres alumnes. 
Moltes gràcies a l'AMIPA del CEIP de Sant Jordi per fer-ho possible!


Renovació del Consell Escolar del CEIP de Sant Jordi


ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2018


Us informam que s’ha iniciat el procés per a la renovació parcial del Consell Escolar, òrgan col.legiat del centre format per representants dels diferents sectors de la comunitat educativa. Al tauler d’anuncis de l’escola hi trobareu publicats els CENSOS (pares i mares amb dret a vot i que poden presentar la seva candidatura per a aquestes eleccions). Si observau qualsevol errada a les dades, us pregam que ens ho comuniqueu dins el termini de reclamacións que queda obert fins a les 12 hores del dia 17 d'octubre.

Informar-vos també que, a partir d'avui, podeu presentar la vostra CANDIDATURA per aquestes eleccions, fent-nos arribar el full adjunt. El termini de presentació de candidatures finalitza a les 12:00 hores de dia 19 d'octubre.

S’han d’elegir 2 pares o mares com a substituts dels que cessen. Les eleccions seran dia 26 de novembre. Els membres elegits en l’actual procés electoral, ho seran per un període de quatre anys, ja que el Consell es renova per meïtats cada dos anys.


Què és el Consell Escolar?
És l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.


Qui forma part del Consell escolar?
  el director/a del centre, que n'és el president
  el cap d'estudis
  el secretari del centre (amb veu però sense vot) que actua com a secretari del consell
  un representant de l'Ajuntament
  4 representants dels pares i mares elegits per votació
  1  pare/mare representant de l'AMIPA
  5 representants dels mestres elegits per votació.

Com funciona  el Consell Escolar?
Es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la presidència o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres, que hauran d’indicar els temes a incloure a l’ordre del dia; en aquest últim cas, la reunió tendrà lloc dins els 15 dies següents a la data de la sol·licitud. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final. L’assistència a les sessions del consell escolar serà un dret i un deure per a tots els membres.
El director enviarà als membres del consell escolar la convocatòria amb l’ordre del dia, la documentació que serà objecte de debat i, si escau, d’aprovació, amb una antelació mínima de set dies naturals. Podran realitzar-se, a més, convocatòries extraordinàries amb una antelació mínima de 48 hores, quan la naturalesa dels assumptes que hagin de tractar-se així ho aconselli.

Calendari

- Dia 10/10/2018 constitució de la Junta Electoral. 
- Dia 15/10/2018 informació a tota la comunitat educativa i exposició pública dels censos. 
- Dia 19/10/2018 termini reclamacions (12h) als censos provisionals. 
- Dia 20/10/2018 publicació dels censos definitius. 
- Dia 26/10/2018 final del termini de presentació de candidatures (per escrit). 
-Dia 7/11/2018 publicació i comunicació de les candidatures provisionals i resultats dels sorteigs de les meses electorals. 
- Dia 9/11/2018  fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals (12h). 
- Dia 10/11/2018 publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
- Dia 19/11/2018 fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu. 
- Dia 26/11/2018 eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats.
- Dia 28/11/2018 reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes. 

SOLIDARITAT AMB EL LLEVANT DE MALLORCA


EL CEIP DE SANT JORDI SE SOLIDARITZA AMB ELS POBLES DEL LLEVANT DE MALLORCA

Procés adaptació 3 anys


EL PERÍODE D'ADAPTACIÓ,
EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS
CURS 2018-2019Davant l´inici d´una nova etapa de l´infant a un nou centre vos convocam perquè comenceu en petits grups i amb un temps progressiu a l´escola.

Juntament amb les famílies, els infants coneixeran espais nous, noves mestres i altres nins i nines, amb qui conviurem durant el curs. També noves rutines i nous hàbits, horaris, activitats, materials… Aquests canvis són molt positius per a ells, però cada infant ho viu de manera diferent i necessita el seu temps. A vegades, hi ha reaccions més evidents (dependència de l´adult, resistència a deixar qui l´acompanya, plors…) i altres potser són més desapercebudes com, inseguretat, inhibició o desconfiança.

Oferir aquesta organització progressiva permet que l´experiència d´integrar-se i adaptar-se a la dinàmica de tota una escola sigui positiva (seguretat, confiança, obertura…) a la vegada que ens permet acollir-los i conèixer-los per acompanyar-los millor.


RECOMANACIONS:
 • Xerrar-los favorablement de l´escola, la mestra que trobaran…
 • Respondre les preguntes que facin sobre la nova situació. 
 • Adaptar els horaris i hàbits a la seva nova dinàmica. 
 • Explicar la progressió temporal: arribar a l´escola, saludar, jugar, berenar, anar al pati, dir la persona que l´anirà a cercar… 
 • Tenir tranquil.litat si necessita més temps davant les reaccions dels primers dies… 
 • Ser totalment sincers amb ells (no els enganeu). 
 • Mostrar-los seguretat, encara que plorin. 
 • Ser molt puntuals i anar acurçant els adéus.  
 • Podeu comentar a la mestra el que necessiteu durant el procés. 

HEU DE DUR:

 • Bosseta de tela per dur el berenar. 
 • El berenar dins una carmanyola. 
 • Botella d'aigua reutilitzable 
 • Torcaboques de tela. 
 • Bata amb una cinta per penjar. 
 • Tovallola per eixugar-se les mans amb cinta per penjar 
 • Capsa amb una muda de roba completa. 
 • Calcetins de psicomotricitat. 
 • Una FOTO del nin o nina el primer dia d'escola per fer una activitat amb les famílies.

IMPORTANT: TOT AMB EL NOM POSAT


DIMECRES 12 (AMB FAMÍLIES)

GRUP 1 
de 9´15h a les 10'15
GRUP 2
10´30h a les 11´30
IBRAHIM ARBOU ALVAREZ 
ADRIÁN ABELLÁN SIERRA 
TOMEU ADROVER TOMÀS 
MIQUEL BORDOY MASCARÓ 
NEIZAN CABALLERO BORREGO 
LAIA CABOT MOLINA 
SALVADOR CAMÍ ABAD 
ELA FARAJ 
SERGI FERRER HERNÁNDEZ 
ALEX GARAU BOSCH 
ALEXANDRA GIMENEZ TITOS 
ADRIÁN HERNÁNDEZ FERRIOL 
ERIC MARTÍN GARCIAS
MIGUEL Á. MARTINEZ MORENO
VÍCTOR MARTINEZ RIERA
DANIELA MESQUIDA SASTRE
FRANCISCA MINUESA FERRER
LOAN NGUYEN LÓPEZ
ADRIÀ OLIVER ROIG
MARTA PASTOR OLIVA
NÚRIA POU PUIGSERVER
LEO RUZ NOGUERA
ALEXANDRA PATRICIA SAS
ANDREU SUÑER CARRIÓ
ARAN VICENTE TERRONES

HORA DIJOUS 13 DIVENDRES 14
9 a 11hGRUP 1 GRUP 2
11´30 a 13´30hGRUP 2 GRUP 1


LA SEGÜENT SETMANA VENDRAN TOTS JUNTS DE 9h a 12h (del 17 al 21 de setembre) 

A partir del 24 de setembre els alumnes podran quedar fins a les 14h. Reunions principi de curs

DATES REUNIONS FAMÍLIES DE PRINCIPI DE CURS (2018/19)

EDUCACIÓ INFANTIL
4 i 5 ANYS: DIMARTS DIA 11 A LES 13h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r i 2n: DILLUNS DIA 10 A LES 12h
3r: DIMARTS DIA 11 A LES 12h
4t: DIMARTS DIA 11 A LES 12h
5è i 6è: DILLUNS DIA 10 A LES 13h

LLISTATS DE MATERIAL CURS 2018-19


MATERIAL PER A 1r I 2n CURS DE PRIMÀRIA.


  • 2 llapis "standler" n.2.
  • Cola de barra de 20 gr
  • Esborradora
  • Carpeta amb elàstics (pot ser del curs passat)
  • Retoladors prims "Staendler" de 12 colors
  • Un estoig amb cabuda només per : llapis, esborradora i maquineta.
  • Tisores de punta redona
  • Quadern d'espiral en blanc de tapa dura de 80 pàgines dina-4 (només 1r)
  • UNa llibreta prima de pauta Montessori sense espiral (només 2n)

MATERIAL PER A 3r DE PRIMÀRIA

 • 4 quaderns amb tapes grapades de diferents colors amb pauta de doble línia (3'5 mm)
 • 1 quadern amb tapa grapada amb quadrets (per Matemàtiques)
 • 1 carpeta simple de cartró o plàstic amb elàstics
 • Un regle de 30 cm
 • Llapis "Staendler" número 2
 • Esborradora
 • Maquineta
 • Tisores de punta rodona
 • Cola de barra
 • Llapis de colors de fusta "Staendler" de 12 colors
 • Retoladors prims "Staendler" de 12 colors
 • Un quadern de dibuix.

MATERIAL DE LA 2na etapa 
(4t, 5è i 6è de primària)

 • 2 quaderns microperforats de fulls quadriculats de 4 forats i de 4 ó 5 colors
 • 1 carpeta simple de cartró o plàstic amb elàstics (carpeta viatgera)
 • Un regle de 30 cm, esquadra, cartabó i transportador d'angles.
 • Un compàs.
 • Bolígraf blau, bolígraf vermell, bolígraf verd
 • Llapis número 2
 • Esborradora
 • Maquineta
 • Tisores
 • Cola de barra blanca
 • Llapis de colors
 • Retoladors
 • Corrector (Typpex cnta)

Llibres del curs 2018/19PRIMER DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 1 – Connexions (BARCANOVA-ANAYA) 978-84-489-4438-4 SI
  ANGLÈS
New Tiger 1 Pb Bk Pk (MACMILLAN) 978-1-3800-1117-6 NO
  CIENCIES NATURALS
C. de la Natura 1. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3879-2 NO
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 1. Peça a peça  (ANAYA) 978-84-698-3954-6 NO


SEGON DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 2 – Saber fer (SANTILLANA)
978-84-6809-176-1
NO
         CASTELLÀ
Lengua Castellana 2– Nuevas Voces Saber Hacer (SANTILLANA)
978-84-6801-469-2
NO
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 2 – Connexions (BARCANOVA-ANAYA)
978-84-489-4445-2
SI
  ANGLÈS
New Tiger 2 Pb Bk PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1118-3
NO
New Tiger 2 Ab Bk ( MACMILLAN)
978-1-3800-0903-6
NO
  CIENCIES NATURALS
C. de la Natura 2. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3883-9NO
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 2. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3958-4 NO
        TERCER DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 3 – Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-0642-0
  CASTELLÀ
Lengua Castellana 3 – Nuevas voces Saber hacer (SANTILLANA)
978-84-905-8271-8
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 3- Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-0650-5
NO
  ANGLÈS
Tiger 3 Pb( ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-380-01462-7
Tiger 3 Ab – A PK (+ Skills tr) (MACMILLAN) 978-0-230-47547-2
  NO
  CIÈNCIES NATURALS
C. de la Natura 3. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-4920-2 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 3. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-4925-7 SI
   QUART DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 4 Projecte Saber Fer (SANTILLANA)
978-84-680-9290-4
  CASTELLÀ
Lengua castellana 4 – Nuevas voces. Proyecto Saber hacer (SANTILLANA)
978-84-680-8667-5
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 4 – Projecte Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-9289-8
NO
  ANGLÈS
Tiger 4 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1463-4
Tiger 4 Ab A PK (+ skills tr) (MACMILLAN) 978-0-2304-7548-9
  NO
  CIÈNCIES NATURALS
C. de la Natura 4. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-7996-4 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 4. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-8000-7 SI
          CINQUÈ DE PRIMÀRIA

Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 5 – Aprendre és créixer (ANAYA)
978-84-678-3467-3
  CASTELLÀ
Lengua 5 – Aprender es crecer (ANAYA)
978-84-678-3292-1
  ANGLÈS1
Tiger 5 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1464-1
  CIÈNCIES NATURALS
Ciències de la natura 5 (ANAYA) 978-84-678-5048-2 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
Ciències socials 5 (ANAYA) 978-84-678-3487-1 SI


SISÈ DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 6 -Aprendre és créixer (ANAYA)
978-84-678-3472-7
  CASTELLÀ
Lengua 6 – Aprender es crecer (ANAYA)
978-84-678-3298-3
  ANGLÈS
Tiger 6 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1465-8
CIÈNCIES NATURALS Ciències de la natura 6 (ANAYA)
978-84-678-8282-7
SI
CIÈNCIES SOCIALS Ciències socials 6 (ANAYA)
978-84-678-3490-1

Màgica 2018

Ja tenim la revista Màgica 2018 enllestida. 
Esperam que us agradi!!!


VISITA DEL PALMA FUTSAL-PROJECTE SALUT I ESPORT

Avui hem viscut un dia especial. Quan hem arribat avui a les nou en punt, hem trobat al pati una gran sorpresa: "EL FUTBOLÍ INFLABLE DEL PALMA FUTSAL".
Els alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6è han gaudit d'una activitat doble: una xerrada amb un dels entrenadors i alguns jugadors del Palma Futsal sobre els valors de l'esport i han pogut fer també un partidet amb alguns jugadors al futbolí. Tot això amb els comentaris en directe de l'Speaker de l'equip.

En acabar ens han obsequiat amb entrades pel seu proper partit, adhesius, un quadernet per treballar a l'aula, regles... Quina sort!!!

Moltes gràcies al Palma Futsal i al Consell de Mallorca!!!!

Un gran dia d'esport i valors a l'escola!!!