Matrícula 2017/18

MATRÍCULA CURS 2017-2018

Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula del 22 al 27 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

  • 2 fotos actuals tamany carnet per a Educació Infantil, i 1 per a Primària.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant.
  • Fotocòpies dels DNIs, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
  • Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
  • En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants.

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:

DIES 22, 23 i 26: de 9h a 11h
DIA 27: de 9h a 14h


Teatre PSIMECONTES

El passat divendres 9 de juny, un grup d'alumnes del CEIP de Sant Jordi i una alumna del CEIP S'Aranjassa representaren l'obra PSIMECONTES, que varen estar treballant durant tot el curs a l'activitat extraescolar de teatre del nostre centre. 
Tots els alumnes i mestres vàrem poder gaudir de l'exitosa obra i de la preparació tan acurada. Moltes gràcies a tots els ajudants i, sobretot, a Miquel Àngel Homar, com a monitor d'aquesta activitat de teatre. 
Gràcies també als alumnes del CEIP S'Aranjassa i mestres acompanyants que volgueren compartir aquesta representació amb els alumnes del CEIP de Sant Jordi.