LLISTATS DE MATERIAL CURS 2018-19


MATERIAL PER A 1r I 2n CURS DE PRIMÀRIA.


  • 2 llapis "standler" n.2.
  • Cola de barra de 20 gr
  • Esborradora
  • Carpeta amb elàstics (pot ser del curs passat)
  • Retoladors prims "Staendler" de 12 colors
  • Un estoig amb cabuda només per : llapis, esborradora i maquineta.
  • Tisores de punta redona
  • Quadern d'espiral en blanc de tapa dura de 80 pàgines dina-4 (només 1r)
  • UNa llibreta prima de pauta Montessori sense espiral (només 2n)

MATERIAL PER A 3r DE PRIMÀRIA

 • 4 quaderns amb tapes grapades de diferents colors amb pauta de doble línia (3'5 mm)
 • 1 quadern amb tapa grapada amb quadrets (per Matemàtiques)
 • 1 carpeta simple de cartró o plàstic amb elàstics
 • Un regle de 30 cm
 • Llapis "Staendler" número 2
 • Esborradora
 • Maquineta
 • Tisores de punta rodona
 • Cola de barra
 • Llapis de colors de fusta "Staendler" de 12 colors
 • Retoladors prims "Staendler" de 12 colors
 • Un quadern de dibuix.

MATERIAL DE LA 2na etapa 
(4t, 5è i 6è de primària)

 • 2 quaderns microperforats de fulls quadriculats de 4 forats i de 4 ó 5 colors
 • 1 carpeta simple de cartró o plàstic amb elàstics (carpeta viatgera)
 • Un regle de 30 cm, esquadra, cartabó i transportador d'angles.
 • Un compàs.
 • Bolígraf blau, bolígraf vermell, bolígraf verd
 • Llapis número 2
 • Esborradora
 • Maquineta
 • Tisores
 • Cola de barra blanca
 • Llapis de colors
 • Retoladors
 • Corrector (Typpex cnta)

Llibres del curs 2018/19PRIMER DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 1 – Connexions (BARCANOVA-ANAYA) 978-84-489-4438-4 SI
  ANGLÈS
New Tiger 1 Pb Bk Pk (MACMILLAN) 978-1-3800-1117-6 NO
  CIENCIES NATURALS
C. de la Natura 1. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3879-2 NO
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 1. Peça a peça  (ANAYA) 978-84-698-3954-6 NO


SEGON DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 2 – Saber fer (SANTILLANA)
978-84-6809-176-1
NO
         CASTELLÀ
Lengua Castellana 2– Nuevas Voces Saber Hacer (SANTILLANA)
978-84-6801-469-2
NO
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 2 – Connexions (BARCANOVA-ANAYA)
978-84-489-4445-2
SI
  ANGLÈS
New Tiger 2 Pb Bk PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1118-3
NO
New Tiger 2 Ab Bk ( MACMILLAN)
978-1-3800-0903-6
NO
  CIENCIES NATURALS
C. de la Natura 2. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3883-9NO
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 2. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3958-4 NO
        TERCER DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 3 – Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-0642-0
  CASTELLÀ
Lengua Castellana 3 – Nuevas voces Saber hacer (SANTILLANA)
978-84-905-8271-8
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 3- Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-0650-5
NO
  ANGLÈS
Tiger 3 Pb( ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-380-01462-7
Tiger 3 Ab – A PK (+ Skills tr) (MACMILLAN) 978-0-230-47547-2
  NO
  CIÈNCIES NATURALS
C. de la Natura 3. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-4920-2 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 3. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-4925-7 SI
   QUART DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 4 Projecte Saber Fer (SANTILLANA)
978-84-680-9290-4
  CASTELLÀ
Lengua castellana 4 – Nuevas voces. Proyecto Saber hacer (SANTILLANA)
978-84-680-8667-5
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 4 – Projecte Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-9289-8
NO
  ANGLÈS
Tiger 4 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1463-4
Tiger 4 Ab A PK (+ skills tr) (MACMILLAN) 978-0-2304-7548-9
  NO
  CIÈNCIES NATURALS
C. de la Natura 4. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-7996-4 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 4. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-8000-7 SI
          CINQUÈ DE PRIMÀRIA

Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 5 – Aprendre és créixer (ANAYA)
978-84-678-3467-3
  CASTELLÀ
Lengua 5 – Aprender es crecer (ANAYA)
978-84-678-3292-1
  ANGLÈS1
Tiger 5 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1464-1
  CIÈNCIES NATURALS
Ciències de la natura 5 (ANAYA) 978-84-678-5048-2 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
Ciències socials 5 (ANAYA) 978-84-678-3487-1 SI


SISÈ DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 6 -Aprendre és créixer (ANAYA)
978-84-678-3472-7
  CASTELLÀ
Lengua 6 – Aprender es crecer (ANAYA)
978-84-678-3298-3
  ANGLÈS
Tiger 6 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1465-8
CIÈNCIES NATURALS Ciències de la natura 6 (ANAYA)
978-84-678-8282-7
SI
CIÈNCIES SOCIALS Ciències socials 6 (ANAYA)
978-84-678-3490-1