Reutilització de llibres 2016-2017

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE L'ALUMNAT QUE EL PROPER CURS 2016/17
ESTARÀ ESCOLARITZAT A PRIMÀRIA
 • En què consisteix aquest programa?
En la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús.
El programa de reutilització es va poder implantar a partir del curs 2009-2010 a tota la d’educació primària.

 • Objectius
 1. Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic.
 2. Mantenir un fons de llibres de text administrat pel consell escolar en règim de préstec per a l'alumnat.
 3. Estalviar en la compra dels llibres de text.

 • Manteniment del fons de llibres
Els fons rebrà les aportacions de:
 • La Conselleria d’Educació i Universitat.
 • Les famílies
 • Adhesió de les famílies
Les famílies que es vulguin adherir al Programa es comprometen a:
 1. Fer l'aportació econòmica anual aprovada pel consell escolar.
 2. Retornar, a final de curs, els llibres de text reutilitzables en bones condicions.

 • Com es du a terme el Programa?
 • L'escola compra i manté només els llibres reutilitzables de l'alumnat adherit al Programa. A principi de curs, cada alumne adherit al programa rebrà un lot dels llibres reutilitzables del seu curs, amb el seu nom, del qual se n'haurà de fer responsable al llarg de tot el curs. Les famílies hauran de comprar els llibres no reutilitzables.
 • Els llibres que formen part del fons queden al centre a final de curs i van identificats amb el segell del centre i una etiqueta amb un codi de barres.
 • Per tenir dret a participar en el Programa, les famílies heu de fer l' ingrés que us correspongui al compte de l'escola fins DIUMENGE 5 de JUNY:
  La Caixa ES37 2100 0149 1002 0005 6120

IMPORTANT: Heu de fer constar el NOM DE L'ALUMNE/A i el CURS QUE FARÀ EL 2016/17.
Si no es fa l’ingrés en el termini establert es perd el dret a participar en el Programa.Per acord del Consell Escolar, l'aportació econòmica que heu de fer les famílies que voleu adherir-vos al Programa de Reutilització és de 30€ o 20€, segons el curs.


A la taula següent, us podeu fer una idea aproximada de l'estalvi que us suposa l'adhesió al Programa:


Cost aproximat dels llibres reutilitzables
Aportació de les famílies al fons
ESTALVI
APROXIMAT
1r cicle de primària
1r: 35€ aprox (Català)
15€
20€
2n: 35€ aprox (Català)
15€
20€
2n cicle de primària
3r: 100€ aprox (Català, Castellà i Anglès )
20€
80€
4t: 100€ aprox (Català,Castellà i Anglès )
20€
80€

3r cicle de primària
5è: 98€(Català,Castellà, Anglès i Diccionari d'Anglès)
20€
78€
6è: 98€ (Català, Castellà, Anglès i Diccionari d'Anglès)
20€
78€


ATENCIÓ:
Les famílies adherides al programa us beneficiau d'un lot de llibres reutilitzables a canvi de l'aportació que feis al fons, però la resta de llibres (no reutilitzables) I QUADERNETS els heu de comprar pel vostre compte.

Podreu consultar el llistat de llibres de text de cada curs al tauler d'anuncis del centre a partir del 30 de juny. A la llista s'indicarà quins llibres són reutilitzables i quins no.
També al tauler trobareu el llistat de material necessari per a cada curs o cicle.Ajudes menjador curs 2016-2017

IMPORTANT 

S'han convocat ajudes per a l'ús del servei de menjador escolar, curs 2016/2017. 
Les sol·licituds les podeu descarregar AQUÍ, on hi trobareu també tota la informació. 

Termini de presentació: del 9 al 23 de maig al centre on estarà matriculat l'infant el proper curs.