Projecte de tractament integrat de llengües del CEIP Sant Jordi

Aquí us deixam el Projecte de Tractament Integrat de Llengües (PTIL) del CEIP Sant Jordi, atenent la normativa. Aquest PTIL no està aprovat pel claustre del centre ni per la direcció, i estam pendents de rebre instruccions.

Fe d'errata al llistat de llibres de 6è de Primària

Hi ha una errada en els títols del llibres d'Anglès de 6è de Primària (els ISBN són correctes). 

Els títols han de ser: 
Quest 6 Pupil's book N/E (MACMILLAN) 
Quest 6 Activity pack (MACMILLAN)