Llibres de text 2016/2017

Aquí teniu el llistat de llibres per al proper curs 2016/2017

Documentació matrícula

MATRÍCULA CURS 2016-2017

Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula del 22 al 27 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

  • 2 fotos actuals tamany carnet.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant.
  • Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
  • En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants.

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:

DIMECRES 22: de 9:00h a 13:00h
DIES 23 i al 27: de 9:00h a 14:00h