Proves Cangur 2019Els alumnes de 5è i 6è de primària han participat, un any més, a les PROVES CANGUR 2019. 


Aquestes proves són unes proves matemàtiques de resposta múltiple que es fan a tot el món el mateix dia. L’Associació Cangur sense Fronteres, formada per representants dels diferents països participants, elabora anualment la prova per als distints nivells en què s’ofereix. A les Balears hi poden participar alumnes de 5è i 6è de primària, ESO, batxillerat i Formació Professional.

Teniu més informació aquí

Procés escolarització 2019-20


SOL·LICITUD DE PLAÇA 
CURS 2019-2020 
(només alumnes 4t EI)


HORARI SECRETARIA
Dilluns – dimecres - divendres de 9 a 11:00h
Dimarts – dijous de 9 a 14h

Descarrega sol·licitud aquí


 • Termini: del 25 de març a 5 d'abril de 2019
 • Com tramitar la sol·licitud:
  - TRÀMIT PRESENCIAL:
   L'imprès de la sol·licitud la podeu trobar: a la pàgina web escolaritzacio.caib.es, a la secretaria del Centre, o a una oficina d'escolarització.
  - TRÀMIT TELEMÀTIC:
   Realitzar el tràmit telemàticament a la pàgina web escolaritzacio.caib.es, on hi trobareu un formulari electrònic i tota la informació necessària.
En ambdós casos, presencial o telemàtica, és IMPRESCINDIBLE lliurar la sol·licitud signada al centre elegit en primera opció.
 • Només ha de sol·licitar plaça l’alumnat nou que començarà 4t d'Educació Infantil.


  INFORMACIÓ D’INTERÈS
-El Centre disposa d'unitats d’educació infantil (2n cicle) i d'unitats de primària.
-Hi ha servei d’escola matinera entre les 7:00 i les 9 hores del matí.
-Hi ha servei de menjador escolar entre les 14 i les 16 hores.
-No hi ha servei de transport.
-Hi ha oferta d’activitats extraescolars en horari d'horabaixa. Informació AMIPA.
-Estam adscrits a l’IES La Ribera (amb transport escolar).


DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR
 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat pel pare i per la mare, o tutors legals.
 • DNI o NIE de l'alumne si en té.
 • DNI o NIE del pare, de la mare o dels tutors legals.
 • Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del registre civil.
 • Declaració responsable per justificar perquè no hi consta la signatura del segon tutor a la sol·licitud.

8 DE MARÇ. DIA DE LA DONA


VOS DEIXAM UN VIDEO ON PODREU VEURE LES ACTIVITATS QUE HEM DUIT A TERME  A LA NOSTRA ESCOLA PER CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DE LA DONA.
PITJAU DAMUNT L'ENLLAÇ I S'OBRIRÀ UNA FINESTRA NOVA.


PORTES OBERTES NOUS ALUMNES 3 ANYS

Benvolgudes famílies, 

DIJOUS 14 de MARÇ farem una sessió informativa per a les noves famílies interessades a matricular els seus alumnes de 3 anys per al proper curs 2019/2020. 
(Font: enredando.org)

La sessió començarà a les 15h amb una breu explicació de les característiques bàsiques del centre. Seguidament farem una volteta pel centre i finalment anirem a les aules d'infantil, i una mestra del cicle ens explicarà el funcionament de l'etapa. 

Vos hi esperam!!!
La sessió serà de les 15 a les 16:30h aprox. 

dies 7 i 8 de març

IMPORTANT

Us recordam que demà dijous 7 de març a les 13h, al pati de l’escola, estau convidats a la cantada que realitzaran els alumnes en relació al treball sobre les dones que ha fet cada grup.

Us recordam també que divendres 8 de març el centre s’adhereix a la jornada de vaga, i per tant, d’acord amb les instruccions de Conselleria d’Educació i Universitat, només es garanteixen els serveis mínims estipulats.