Informació general

Benvolgudes famílies,
Volem donar-vos la benvinguda un curs més, i molt especialment a les famílies que per primera vegada formen part del nostre centre.
L’Equip Directiu i tot el Claustre ens posam a la vostra disposició per allò que necessiteu.

HORARI GENERAL DEL CENTRE I ALTRES DADES D'INTERÈS:

Activitats lectives: de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Servei de menjador: de dilluns a divendres de 14 a 16h, de setembre a juny (devora aula de psicomotricitat, zona poliesportiu). Compra directa de tiquets a la monitora.
Monitora de menjador: Maria, telèfon 687 34 97 37
Escola matinera: de dilluns a divendres de 7 a 9h, de setembre a juny.
Compra directa de tiquets als monitors (K-Codril a través de l'AMIPA).
Activitats extraescolars: de dilluns a divendres de 15 a 19h (dilluns i dijous fins les 18h).
L'organització de l'escola matinera i de les activitats extraescolars és a càrrec de l'AMIPA del centre.
Contacte AMIPA: 
amipasantjordi@gmail.com 
www.facebook.com/AMIPCEIP Sant Jordi

CALENDARI ESCOLAR:
  • Dia 12 d’octubre de 2016 (festa nacional).
  • 31 d'octubre (dia no lectiu de lliure elecció).
  • Dia 1 de novembre de 2016 (Tots Sants).
  • Dia 6 de desembre de 2016 (Dia de la Constitució).
  • Dia 8 de desembre de 2016 (Immaculada Concepció).
  • Dia 20 de gener (festa local).
  • Dia 27 de febrer (dia no lectiu de lliure elecció).
  • Dia 28 de febrer de 2017 (Festa Escolar Unificada).
  • Dia 1 de març (dia de les Illes Balears).
  • Dia 1 de maig (festa nacional).
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Pasqua: del 12 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Les classes acaben dijous 22 de juny.

ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE:
Equip Directiu Directora Maria Antònia Rossinyol
Cap d’estudis Joana Pol
Secretària Fidela Sánchez
Educació Infantil
4t Xisca Carrió
5è Marga Pizà
6è Catalina Garcias
+1 Maria Garau/Antònia Pizà/Catalina Sansó (totes a ½ jornada)
Educació Primària
1r A Rebeca Ardid 1r B Maria Antònia Petro
2n Miquela Vidal
3r Maria Francisca Pastor
4t Lidia Sabater (½ jornada)
5è Adela Bujosa
6è Maria Coloma Gelabert
Mestres especialistes Pedagogia Terapèutica Joana Pol / Apol·lònia Piña (½ jornada)
Audició i Llenguatge Sabela Darder
Atenció a la Diversitat Magdalena Ramis
Llengua estrangera Catalina Rebassa (2/3 jornada) i Maria Isabel Forteza (½ jornada)
Música Pere Víctor Rado (½ jornada)
Educació Física Adela Bujosa
Religió Pilar Díez (compartida)
EOEP (Equip d'orientació educativa i psicopedagògica)
Orientadora: Catalina Júlia Morey (dimarts)
PTSC (professora tècnica de serveis a la comunitat): Aina Margalida (assistència mensual)

REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR
Presidenta Maria Antònia Rossinyol
Cap d'estudis Joana Pol
Secretària Fidela Sánchez
Representants dels mestres: 
Marga Pizà, Miquela Vidal, Maria Coloma Gelabert, 
Maria Francisca Pastor, Pere V. Rado
Presidenta de l'AMIPA: Joana Porquer
Representants de pares i mares:
Agustí Sánchez, Susana García, Daniela Quiles, Antònia Crespí
Representant Ajuntament:  Antonio José Muñoz

SERVEIS:
El centre disposa dels serveis d'escola matinera, menjador i activitats extraescolars.
Tots els models de sol·licitud es troben a la consergeria del centre.
Recordam que els tiquets d'escola matinera s'abonaran directament a la monitora.
Per a més informació en relació a les activitats extraescolars us podeu posar en contacte amb l'AMIPA del centre. També trobareu la informació de les activitats proposades al bloc del centre, fulls d'inscripció i facebook de l'AMIPA.
Els usuaris de menjador han d'avisar al conserge abans de les 9:20h del mateix dia o bé dipositar el tiquet de menjador a la bústia del centre. Recordam que els tiquets es compren a la monitora de menjador directament. El càtering responsable del servei de menjador és Newrest.

NORMATIVA BÀSICA
Puntualitat: És necessari que per al bon funcionament i organització de les activitats lectives els alumnes arribin puntuals. En cas de retard cal dur el justificant escrit.
Els alumnes d'Educació Infantil que arribin tard seran acompanyats pel conserge a la seva aula.
Sortides del centre: Els alumnes no podran sortir del centre en horari lectiu sense una persona adulta autoritzada, i prèvia comunicació a la tutora.
Entrevistes tutors: Cada tutora us informarà a les reunions de principi de curs per concertar una entrevista. En cas que necessiteu una cita amb la tutora, ho podeu sol·licitar a través de l'agenda.
Canvi dades personals: Us demanam que si hi ha canvi de telèfon o domicili ho comuniqueu a la secretaria del centre, i d'aquesta manera podrem tenir les dades actualitzades.
Roba: Els alumnes han d'assistir a classe cuidant la higiene personal i correctament vestits. És important que els infants duguin roba còmoda, especialment els alumnes d'Educació Infantil. Recordau també la necessitat de marcar la roba dels infants, sobretot les jaquetes i abrics, i així es podran retornar en cas de pèrdua a l'escola.
Ús de mòbils i aparells o juguetes electròniques: Us recordam que aquests aparells no es poden dur a centre.
Malalties dels alumnes: Els infants no podran assistir a classe si estan malats, sobretot si tenen febre. Us recordam que els mestres no podem administrar cap medicament als alumnes sense prèvia autorització escrita (casos molt puntuals i excepcionalment) i informe mèdic.
Berenars: Els dilluns seguim fent els berenars de fruita. Recomanam que els berenars siguin variats, sans i de quantitat raonable per a l'infant, evitant la pastisseria industrial. Tampoc es poden dur llepolies.
Seguint amb el projecte Aliment@cció 'Un dia sense carn' treballat al centre els darrers cursos, us proposam que els dimecres els infants duguin els berenars sense carn.


Auxiliar de conversa: Aquest curs comptarem amb una auxiliar de conversa nadiua, dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua anglesa. 

Reunió princpi de curs alumnes 3 anys

Estimades famílies, 

Us informam que aquest dijous 8 de setembre a les 13h farem la reunió informativa de principi de curs per a les famílies dels alumnes de 3 anys. 

La reunió es farà a l'aula de 3 anys de l'edifici d'infantil. 
Us esperam a tots!

Xisca Carrió
Tutora de 3 anys