Informació general

El CEIP de Sant Jordi és un centre públic on s'hi imparteix el segon cicle d'educació infantil i l'etapa d'educació primària.
Actualment tenim una línia completa per a tots els ensenyaments d'infantil i primària, i dues línies de 2n EP.


HORARI GENERAL DEL CENTRE
Horari lectiu: de 9h a 14h.
Servei d'escola matinera: de 7h a 9h.
Servei de menjador: de 14h a 16h. Per raons de manca d'espai, el menjador es troba ubicat al poliesportiu.
Horari de consergeria: de 7h a 15h.
Dins l'horari d'horabaixa es duen a terme activitats extraescolars organitzades per l'Amipa de centre. Hi ha torns rotatius de mestres en horari de 15h a 16h de dilluns a divendres per a la supervisió del menjador.
Per raons de seguretat, no es permet l'accés al centre, si no és en presència del conserge o d'un/a mestre/a.


PROFESSORAT

El centre disposa d'una plantilla de 20 mestres.

  • Equip directiu
 Antònia Bibiloni Llinàs, directora
Catalina Victòria Moyà , cap d'estudis
Fidela Sánchez Quetglas, secretària


  • Tutories d'Educació Infantil
4t: Maria Garau
5è: Caterina Alemany
6è: Xisca Carrió
Mestres +1:  Catalina Sansó, Antònia Bibiloni
ATE: Catalina Dols

  • Tutories d'Educació Primària
1r : Maria Antònia Petro
2n A: Laura Bellod 
2n B: Trinidad Parra
3r : Xisco de Luis
4t :  Esperança Bergas
5è : Sergi Jiménez
6è : Artur Guijarro

  • Especialistes:
Pedagogia Terapèutica: Victòria Moyà 
Audició i Llenguatge: Sonia Divison
Atenció a la diversitat: Catalina Rebassa
Orientadora: Raquel Cristobal (dll-dm)

Mestra especialista d'anglès: Miquel Àngel Homar
Mestre especilista d'educació física: Araceli Sánchez 
Mestre especialista de música: Pere Víctor Rado Bauzà (1/2)
Mestre de religió: Bernat Tomàs (dll- dm-dj)

ADREÇA I CONTACTE DEL CENTRE

CEIP de Sant Jordi
Plaça Bisbe Planas, s/n
07199 Sant Jordi (Palma)
Tel: 971742286

mail: ceipsantjordi.mallorca@educaib.eu