Informació general

El CEIP de Sant Jordi és un centre públic on s'hi imparteix el segon cicle d'educació infantil i l'etapa d'educació primària.
Actualment tenim una línia completa per a tots els ensenyaments d'infantil i primària, i dues línies de 1r i 6è curs de primària.


HORARI GENERAL DEL CENTRE
Horari lectiu: de 9h a 14h.
Servei d'escola matinera: de 7h a 9h.
Servei de menjador: de 14h a 16h. Per raons de manca d'espai, el menjador es troba ubicat al poliesportiu.
Horari de consergeria: de 7h a 15h.
Dins l'horari d'horabaixa es duen a terme activitats extraescolars organitzades per l'Amipa de centre. Hi ha torns rotatius de mestres en horari de 15h a 16h de dilluns a divendres per a la supervisió del menjador.
Per raons de seguretat, no es permet l'accés al centre, si no és en presència del conserge o d'un/a mestre/a.


PROFESSORAT

El centre disposa d'una plantilla de 24 mestres.

  • Equip directiu
Adela Bujosa Bohm, directora
Antònia Bibiloni Llinàs, cap d'estudis
Fidela Sánchez Quetglas, secretària


  • Tutories d'Educació Infantil
4t: Marga Pizá. Substitut: Tomeu Jaume.
5è: Xisca Carrió
6è: Maria Garau
Mestres +1:  Antònia Bibiloni  i Toñi Cabanellas (1/2)
Anglès: Mada Garcia
ATE: Catalina Dols  • Tutories d'Educació Primària
1r A: Laura Colomina
1r B: Trinidad Parra
2n : Maria Antònia Petro
3r : Antònia Perelló
4t :  Carolina Nuñez
5è : Artur Guijarro
6è A: Esperança Bergas
6è B: Noelia Granado


  • Especialistes:
Pedagogia Terapèutica: Victòria Moyà i Sergi Jiménez
Audició i Llenguatge: Sonia Divison
Orientadora: Raquel Cristobal (dll-dm)
Religió: Bernat Tomàs (dll- dm-dj)
Mestra especialista d'anglès: Catalina Rebassa Beltrán i Mada Garcia (1/2)
Mestre especilista d'educació física: Araceli Sánchez 
Mestre especialista de música: Pere Víctor Rado Bauzà (1/2)ADREÇA I CONTACTE DEL CENTRE

CEIP de Sant Jordi
Plaça Bisbe Planas, s/n
07199 Sant Jordi (Palma)
Tel: 971742286

mail: ceipsantjordi.mallorca@educaib.eu