Matrícula 2017/18

MATRÍCULA CURS 2017-2018

Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula del 22 al 27 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

  • 2 fotos actuals tamany carnet per a Educació Infantil, i 1 per a Primària.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant.
  • Fotocòpies dels DNIs, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
  • Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
  • En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants.

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:

DIES 22, 23 i 26: de 9h a 11h
DIA 27: de 9h a 14h


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada