Llibres del curs 2018/19PRIMER DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 1 – Connexions (BARCANOVA-ANAYA) 978-84-489-4438-4 SI
  ANGLÈS
New Tiger 1 Pb Bk Pk (MACMILLAN) 978-1-3800-1117-6 NO
  CIENCIES NATURALS
C. de la Natura 1. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3879-2 NO
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 1. Peça a peça  (ANAYA) 978-84-698-3954-6 NO


SEGON DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 2 – Saber fer (SANTILLANA)
978-84-6809-176-1
NO
         CASTELLÀ
Lengua Castellana 2– Nuevas Voces Saber Hacer (SANTILLANA)
978-84-6801-469-2
NO
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 2 – Connexions (BARCANOVA-ANAYA)
978-84-489-4445-2
SI
  ANGLÈS
New Tiger 2 Pb Bk PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1118-3
NO
New Tiger 2 Ab Bk ( MACMILLAN)
978-1-3800-0903-6
NO
  CIENCIES NATURALS
C. de la Natura 2. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3883-9NO
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 2. Peça a peça (ANAYA) 978-84-698-3958-4 NO
        TERCER DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 3 – Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-0642-0
  CASTELLÀ
Lengua Castellana 3 – Nuevas voces Saber hacer (SANTILLANA)
978-84-905-8271-8
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 3- Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-0650-5
NO
  ANGLÈS
Tiger 3 Pb( ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-380-01462-7
Tiger 3 Ab – A PK (+ Skills tr) (MACMILLAN) 978-0-230-47547-2
  NO
  CIÈNCIES NATURALS
C. de la Natura 3. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-4920-2 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 3. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-4925-7 SI
   QUART DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 4 Projecte Saber Fer (SANTILLANA)
978-84-680-9290-4
  CASTELLÀ
Lengua castellana 4 – Nuevas voces. Proyecto Saber hacer (SANTILLANA)
978-84-680-8667-5
  MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 4 – Projecte Saber fer (SANTILLANA)
978-84-680-9289-8
NO
  ANGLÈS
Tiger 4 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1463-4
Tiger 4 Ab A PK (+ skills tr) (MACMILLAN) 978-0-2304-7548-9
  NO
  CIÈNCIES NATURALS
C. de la Natura 4. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-7996-4 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
C. Socials 4. Aprendre és créixer (ANAYA) 978-84-678-8000-7 SI
          CINQUÈ DE PRIMÀRIA

Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 5 – Aprendre és créixer (ANAYA)
978-84-678-3467-3
  CASTELLÀ
Lengua 5 – Aprender es crecer (ANAYA)
978-84-678-3292-1
  ANGLÈS1
Tiger 5 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1464-1
  CIÈNCIES NATURALS
Ciències de la natura 5 (ANAYA) 978-84-678-5048-2 SI
  CIÈNCIES SOCIALS
Ciències socials 5 (ANAYA) 978-84-678-3487-1 SI


SISÈ DE PRIMÀRIA
Àrea
Llibre
ISBN
Reutilitzable
  CATALÀ
Llengua 6 -Aprendre és créixer (ANAYA)
978-84-678-3472-7
  CASTELLÀ
Lengua 6 – Aprender es crecer (ANAYA)
978-84-678-3298-3
  ANGLÈS
Tiger 6 Pb (ebook) PK (MACMILLAN)
978-1-3800-1465-8
CIÈNCIES NATURALS Ciències de la natura 6 (ANAYA)
978-84-678-8282-7
SI
CIÈNCIES SOCIALS Ciències socials 6 (ANAYA)
978-84-678-3490-1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada