RESOLUCIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ.

El Projecte de direcció presentat per Adela Bujosa Bohm ha estat aprovat per la comissió de valoració.

D’acord amb la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i recerca de dia 20 de desembre de 2019 (BOIB núm. 8 de 18 de gener de 2020) per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir, la comissió de selecció aprovarà l’acta final amb el nom del candidat proposat com a director.

Per qui vulgui consultar l'acta, poder clicar AQUI.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada